Privacybeleid

Het beschermen van privacy en de veiligheid van jouw persoonlijke informatie is een prioriteit bij XinXii en om die reden willen wij dat jij bewust bent van de informatie die wij verzamelen, hoe we deze gebruiken en van jouw eigen keuzes hierin. Wij behouden het recht om deze privacyverklaring ten alle tijden aan te kunnen passen.

De informatie die we verzamelen

Wij ontvangen persoonlijke informatie wanneer jij XinXii-pagina's bezoekt, jij je registreert bij XinXii, je gebruik maakt van diensten op XinXii, alsmede wanneer jij ons contacteert. De typen persoonlijke informatie dat verzameld kan worden op onze pagina's zijn: naam, bedrijfsnaam, titel, geslacht, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer of creditcardgegevens.

Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken

XinXii gebruikt persoonlijke informatie, die jij levert of die wij verzamelen om de diensten en functies op het XinXii Platform te bedienen, behouden, versterken en mogelijk te maken. Wanneer jij een download aanschaft, zal jouw informatie in ons systeem worden opgeslagen om het aankoopproces af te ronden. Deze moet worden gedeeld met een derde partij om jouw creditcardgegevens te verifiëren.

Eveneens kunnen wij jou per e-mail benaderen voor het verspreiden van de XinXii-nieuwsbrief, het communiceren van updates en in het kader van klantenservice (mocht je bv. Vragen hebben over jouw bestelling) of om te communiceren over content die jij hebt geüpload naar het XinXii-Platform.

XinXii deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt persoonlijke, identiteitsgebonden informatie met derden voor marketing- of promotioneel gebruik.

Neem a.u.b. in acht dat iedere persoonlijke, identiteitsgebonden informatie, die jij vrijwillig kiest om te tonen op het XinXii-Platform (bv jouw auteursprofiel) openbaar beschikbaar wordt en door anderen onbelemmerd kan worden gebruikt.

Cookies Informatie

Om correct te kunnen functioneren, vraagt het XinXii-Platform jouw webbrowser cookies te accepteren. Deze worden worden vaak gebruikt om websites te kunnen laten functioneren, of efficiënter te werken, alsmede voor het verschaffen van zakelijke en marketingtechnische informatie aan de eigenaars van de website.

Cookies zijn smalle repen tekst die slechts gelezen kunnen worden door de site, die de cookie heeft geleverd. Cookies bevatten geen (persoonlijke) informatie, ontleend aan jouw computer. Ze bevatten slechts informatie, geleverd tijdens jouw specifieke bezoek op de website die de betreffende cookie heeft verzonden. Je kunt evt. het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen van je browser te selecteren, neem a.u.b. Echter in acht dat, indien je dit doet, je mogelijkerwijs niet meer in staat bent alle functies van de website te benutten.

Gegevensveiligheid

XinXii volgt veiligheidsstandaarden, -processen en -procedures, die ontworpen zijn om jouw persoonlijke informatie te beschermen. Alle gebruikersgegevens zijn 256-bit SSL gecodeerd, zodat ze voor ons veilig zijn én onleesbaar, indien niet-geautoriseerd. NB: Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het behouden van de veiligheid van jouw unieke wachtwoord én accountgegevens.

Herroepingsrecht, aanpassing en verwijdering

Je kunt ervan afzien jouw persoonlijke informatie met XinXii te delen. Je kunt je gebruikersgegevens en voorkeursinstellingen te alle tijden actualiseren, aanpassen of verwijderen bij

Sites van Derden

Het XinXii-Platform kan links bevatten naar websites van derden, die niet onder de controle staan van XinXii. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid én het handelen van welke externe website dan ook.

Disclaimer

Wij behouden het recht voor om jouw persoonlijke, identiteitsgebonden informatie door te geven indien dat juridisch vereist wordt en indien wij menen dat doorgeven noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en/of om in te stemmen met een juridische procedure , gerechtelijk bevel of wettelijk proces ingediend tegen onze website. Voor verdere vragen, neemt u a.u.b. contact op: