ŞAH İSMAYIL SƏFƏVİ

Tarixi Diplomatik Sənədlər Toplusu


Author: Ramiz Mehdiyev more .. less ..
co-author: Sharg-Garb Publishing House
eBook
Pages: 400
Language: English
Publication date: 26/08/2020
5.31 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
İranın, Türkiyənin müxtəlif kitabxanalarından, həmçinin əlyazmaları fondundan toplanmış materiallar – diplomatik məktublar, fətva və fərmanlar Azərbaycan ictimaiyyətinə ana dilimizdə ilk dəfədir ki, təqdim olunur.
İranın, Türkiyənin müxtəlif kitabxanalarından, həmçinin əlyazmaları fondundan toplanmış materiallar – diplomatik məktublar, fətva və fərmanlar Azərbaycan ictimaiyyətinə ana dilimizdə ilk dəfədir ki, təqdim olunur.
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş sənədlərin orijinalları fars, ərəb və Osmanlı-türk dillərindədir.
Şah İsmayıl və ümumiyyətlə, Səfəvilər mövzusunda son dövrlərdə qələmə alınmış az sayda araşdırmalarda sözügedən sənədlərin bəzilərinə istinadlar olsa da, onların şərhləri ilə birgə tam mətnlərinin tərcüməsi ilk dəfədir ki, həyata keçirilir.
Ümumilikdə nəşrdə 53 tarixi-diplomatik sənəd toplanmışdır ki, onların da 3-ü hökmdar fərmanı, 1-i fətva, 49-u isə müxtəlif məzmunlu məktublardır.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.
Ramiz Anvar oglu Mehdiyev born April 17, 1938, is an Azerbaijani politician and academician who is the current President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan and who served as the Head of the Presidential Administration of Azerbaijan from 1994 to 2019.
Ramiz Mehdiyev is the author of over 250 scientific articles on social phenomena, economic development, and philosophy and dialectics, focusing on the post-Soviet development of Azerbaijan.
He has also published over 20 books, 7 of which have been translated to different languages.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian