К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАУЧНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

Tarixi İdrakın Elmiliyi Problemlərinə Dair


Author: Ramiz Mehdiyev more .. less ..
co-author: Sharg-Garb Publishing House
eBook
Pages: 320
Language: Russian
Publication date: 26/08/2020
4.42 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ НАУЧНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin “Tarixi idrakın elmliyi problemlərinə dair” kitabı, milli mənlik şüurunun təşəkkülü məsələlərinə, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına, dövlət müstəqilliyinin və xalqın təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə, müasir dövlət, müasir iqtisadiyyat və müasir cəmiyyət yaradılmasına yönəlmiş milli inkişaf strategiyasında sivilizasiyaların təcrübəsindən istifadə etmək bacarığına həsr olunub.

Книга руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики академика Рамиза Мехтиева «К вопросу о проблемах научности исторического познания» посвящена вопросам становления национального самосознания, умению использовать опыт цивилизаций в национальной стратегии развития, нацеленной на восстановление территориальной целостности страны, укрепление государственной независимости и безопасности народа, создание современного государства, современной экономики и современного общества.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.
Ramiz Anvar oglu Mehdiyev born April 17, 1938, is an Azerbaijani politician and academician who is the current President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan and who served as the Head of the Presidential Administration of Azerbaijan from 1994 to 2019.
Ramiz Mehdiyev is the author of over 250 scientific articles on social phenomena, economic development, and philosophy and dialectics, focusing on the post-Soviet development of Azerbaijan.
He has also published over 20 books, 7 of which have been translated to different languages.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian