GORUS-2010: ABSURD TEATRI MÖVSÜMÜ


Author: Ramiz Mehdiyev more .. less ..
cover designer: Sharg-Garb Publishing House
eBook
Pages: 96
Language: English
Publication date: 18/09/2020
7.08 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
Azərbaycanın qədim və müasir xəritələrinin də verildiyi kitab tarixçilər, politoloqlar, beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün maraq doğurur
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli filosof alim Ramiz Mehdiyev bu kitabında erməni liderlərinin tarixi saxtalaşdırmaq, beynəlxalq ictimaiyyəti yeni uydurma və yalanlarla çaşdırmaq cəhdlərini elmi dəlillərlə ifşa edir, Ermənistan dövlətinin əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradıldığını tarixi faktlarla diqqətə çatdırır.
Kitabda erməni ideoloqların yeni “tədqiqat”larına elmi dəlillərlə tutarlı cavab verən akademik, həmin “ideya” və “tədqiqat”ların puçluğunu və əsassızlığını sübuta yetirir.
Azərbaycanın qədim və müasir xəritələrinin də verildiyi kitab tarixçilər, politoloqlar, beynəlxalq məsələlər üzrə mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün maraq doğurur.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.
Ramiz Anvar oglu Mehdiyev born April 17, 1938, is an Azerbaijani politician and academician who is the current President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan and who served as the Head of the Presidential Administration of Azerbaijan from 1994 to 2019.
Ramiz Mehdiyev is the author of over 250 scientific articles on social phenomena, economic development, and philosophy and dialectics, focusing on the post-Soviet development of Azerbaijan.
He has also published over 20 books, 7 of which have been translated to different languages.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian