Об истоках деградации европейских структур

или политика двойных стандартов в отношении Азербайджана


Author: Ramiz Mehdiyev more .. less ..
co-author: Sharg-Garb Publishing House
eBook
Pages: 200
Language: Russian
Publication date: 25/08/2020
3.53 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
В этой книге академика Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева дан всесторонний анализ причин политического кризиса современном мире.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü akademik Ramiz Mehdiyevin bu kitabında müasir dünyada siyasi böhranın səbəbləri hərtərəfli təhlil edilir. Müəllif göstərir ki, Avropa strukturlarının və təşkilatlarının siyasəti, onların mürəkkəb məsələlərə dair qərarlar qəbul etmək hüququnu inhisarlaşdırmaq, suveren dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq cəhdləri, insan haqları məsələsindən təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi, formalaşmış dəyərlərdən tədricən imtina olunması mövcud dünya nizamının pozulmasına gətirib çıxarır.

В этой книге академика Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиза Мехтиева дан всесторонний анализ причин политического кризиса современном мире.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.
Ramiz Anvar oglu Mehdiyev born April 17, 1938, is an Azerbaijani politician and academician who is the current President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan and who served as the Head of the Presidential Administration of Azerbaijan from 1994 to 2019.
Ramiz Mehdiyev is the author of over 250 scientific articles on social phenomena, economic development, and philosophy and dialectics, focusing on the post-Soviet development of Azerbaijan.
He has also published over 20 books, 7 of which have been translated to different languages.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian