All eBooks in Fantasy Category


ரோஸ் மற்றும் அவளிள் கதை. கதை: ஒரு காலத்தில், தொலைதூர நிலத்தில், ரோஜா என்கிற ஒரு இளவரசி பிறந்தார். அவளுடைய பிறப்பபை கொண்டாடுவதற்காக, ராஜாவும் ராணியும் ஒரு பெரிய விருந்து வைத்தார்கள். ரோஸின் நான்கு தெய்வத் தாய்மார்களும், முழு ராஜ்யமும் பெரும் நிகழ read more ...
eBook
0.88 €
Vorgeschichte zu meinen Storys von Mastermind
Eine englische Zusammenfassung, die vom Aufstieg von Mastermind und Atollos, von Masterminds Entstehung in Avalon bis hin zur Neuerschaffung von Core Planet erzählt. Enthält neben der detaillierten Zusammenfassung auch einige Textausschnitte,v.a. geg read more ...
eBook
2.00 €
History...Legacy...Destiny... Triggered by an act of self-sacrifice, all three converge upon Kara O'Keefe, transforming her simple life into one both magical and menacing. Overwhelmed by the expenses of her father’s cancer treatments, Kara fin read more ...
eBook
3.82 €
A Kurval Adventure
After a hunt, King Kurval of Azakoria and his entourage make camp at the village of Ogwall. However, something is not right in the village. All men of fighting age are away at a mysterious ritual and the remaining villagers are clearly afraid of some read more ...
eBook
0.99 €
Tolkien's languages of Men and Hobbits
Lovers of J.R.R.Tolkien's invented languages have mostly disregarded the tongues spoken by the men of Númenor and Middle-earth. The known vocabulary is small in comparison to the much better documented languages of the Elves, the grammar is only rudi read more ...
eBook
3.99 €
Empowerment
Hello, may wisdom be with you? I appeal to everyone to value the writer and his books, without which you would not have climbed steps, nor would you have reached your status. In this pandemic time we writers are vulnerable and we can only belie read more ...
eBook
0.88 €
Rogues of Bindar Book I
A conniving/disenchanted fisherman discovers a new meaning for the words mischief and scandal when he falls on the wrong side of a macabre magician, propelling him and his jokester poet friend into outlandish adventures. All illusions of a just and f read more ...
eBook
2.29 €
Wizards work for large corporations. Now a murdered corporate wizard begins an investigation by Detective Owlen Vay of the Ye Olde Vancouver PD. When Owlen calls in PI Rex Filagree (his oldest friend) to assist in the investigation, they travel the m read more ...
eBook
2.99 €
Book Ten of The Londum Series Another visit to Albion in the Yuletide season. As the snow falls and Solstice approaches join Rufus Cobb and his friends in three more seasonal short stories as they once again confront life and death, mystery and Ma read more ...
eBook
2.37 €
Contains adult language and situations. Dav seeks to return to his home world after stepping through a Winker only to find he's no longer a man and unable to find the return portal. When he does find another Winker, too late he discovers he's on yet read more ...
eBook
2.30 €
Wings of the Phoenix
And who spoke about the equality of the races? For example, look at the list ... Elves got, dragons disturbed, neighboring states have already yelling jokes from one eccentric lady with thieving manners. And there is nothing any powerful artifacts he read more ...
eBook
2.99 €
The Weird Works of Robert E. Howard, Vol
The definitive 10-volume set of Robert E. Howard's weird fiction and poetry (with all texts meticulously restored to the original versions as published in 'Weird Tales' and other magazines) continues with 'Wings in the Night.' Included: 'Introduction read more ...
eBook
3.55 €
Put enough monkeys in a room, randomly punching keyboards, and eventually, with enough time, one of them will type out a classic work of literature. Only problem, if you’re the monkey who types Hamlet, is what to do for an encore. read more ...
eBook
0.99 €
Volume 6 of Winkers
Now king, Dav fights two wars and captures Bob. However, Bob escapes with Dav close behind only to discover Bob has enhanced mental powers. Concludes series. read more ...
eBook
2.30 €
Volume 4 of Winkers
Dav and his friends continue their pursuit of Bob only to discover another evil has emerged in the form of a sadistic jailer, Officer Mack Gunther from Earth. read more ...
eBook
2.30 €
Volume 3 of Winkers
Dav finds Danielle only to discover her brother is missing. Determined to rescue him as well, he searches for Bob only to be nearly destroyed by Bob who's turned to evil. Crippled like his friends and unable to move, Dav's left in a dungeon to face s read more ...
eBook
2.30 €
After Spain agrees to an alliance with Nazi Germany, Portugal is forced to do the same so as to avoid annexation. As a result, Portuguese soldiers at Lajes, in the Azores, come under attack from an American force that wants to occupy that strategic p read more ...
eBook
0.99 €
Reviews and articles related to manga & anime, J-music.
Reviews and articles related to manga & anime, J-music, visual &nlight novels, J-dramas, video games, movies. Interviews with celebrities; composers, singers, music bands. Here you'll find articles written by people actively Participating in fandom a read more ...
eBook
3.45 €
The Cat's Eye Chronicles, Book 2
Sora is having visions. Strange, terrifying visions brought on by her Cat's Eye necklace, an ancient and magical device. Spurred to action, she leaves her mother's cabin to find Crash, the mysterious assassin who once changed her life. She is certain read more ...
eBook
3.82 €
The Fall of the Sea People Volume 1
Along the coasts of the North Atlantic there are legends of a lost land over the sea - a land of magic, of immortality, and of plenty. Plato described such a land, naming it Atlantis. In his descriptions, the Atlanteans were doomed by their falling i read more ...
eBook
6.99 €
© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian