ATALAR SÖZLƏRİ, TAPMACALAR


eBook
Pages: 48
Language: English
Publication date: 03/12/2020
0.88 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
Şərq-Qərb Nəşriyyatında çap olunmuş bu kitabda atalar sözləri və tapmacalar toplanmışdır.
Şərq-Qərb Nəşriyyatında çap olunmuş bu kitabda atalar sözləri və tapmacalar toplanmışdır.
Əziz Uşaqlar !
Xalq müdrikliyini və zəkasını özündə əks etdirən atalar sözləri sizdə birlik, dostluq, çalışqanlıq, Vətənə məhəbbət kimi gözəl xüsusiyyətlər aşılayacaqdır.
Tapmacalar sizin zehni qabiliyyətinizin inkişafına təkan verəcəkdir.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian