KOROĞLU

Azərbaycan Folklor Antologiyası I Cild


eBook
Pages: 224
Series: Folklore (vol. 1)
Language: English
Publication date: 02/12/2020
0.88 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
“Koroğlu” dastanı antologiyanın birinci cildinə daxildir.
“Şərq-Qərb” Nəşriyyatında hazırlanan və ilk dəfə 20 cilddə dərc edilən Azərbaycan folklor antologiyası özündə müxtəlif dastanları, mifləri, bayatıları, nağılları, əfsanə və rəvayətləri ehtiva edir.
“Koroğlu” dastanı antologiyanın birinci cildinə daxildir.

El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian