Sabiedrība ar ierobežoto atbildību «Maxima Latvija».

Prakses parskāts.


Author: murghab
eBook
Pages: 53
Language: English
Publication date: 01/07/2020
0.99 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
Mācību prakse ir svarīga mācību procesa sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt mācību procesā apgūtās teorētiskās zināšanas, pilnībā iepazīties ar rūpniecības komercdarbinieka darba organizāciju un palīdzēt sagatavoties kvalifikācijas eksāmenam.
Uzņēmums SIA „Maxima Latvija” ir akciju sabiedrība. Tā kā SIA „Maxima Latvija” ir liels uzņēmums, tās akciju turētāju loks ir liels. Akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs faktiski ir arī lielākais uzņēmuma akcionārs.
SIA „Maxima Latvija” organizācijas struktūras veidošanas modelis ir Uzvedības modelis. Tā pamatā ir cilvēku uzvedības teorijas principi, ieskaitot neformālās savstarpējās attiecības, kā arī motivēšanas metodes. Darba organizēšanas procesā lielā mērā tiek ņemts katra darbinieka viedoklis, līdz ar to katrs apzinas sevi kā līdzdalībnieku kopīgā darbā, kas nav mazsvarīgi. Plaši tiek lietoti darbinieku motivēšanas paņēmieni, kas veicina darba efektivitātes paaugstināšanos.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian