NADİR ŞAH

Maykl Aksvörti


Author: Ramiz Mehdiyev more .. less ..
co-author: Sharg-Garb Publishing House
eBook
Pages: 400
Language: English
Publication date: 26/08/2020
5.31 €
VAT included
Instant download after purchase
Adobe PDF format Adobe PDF format
Bu kitab Azərbaycan oxucusunun dövrümüzün tanınmış ingilis şərqşünası Maykl Aksvörtinin “İranın qılıncı. Nadir Şah: Tayfa döyüşçüsündən müstəbid fatehədək” adlı tədqiqatı ilə ilk tanışlığıdır.
Bu kitab Azərbaycan oxucusunun dövrümüzün tanınmış ingilis şərqşünası Maykl Aksvörtinin “İranın qılıncı. Nadir Şah: Tayfa döyüşçüsündən müstəbid fatehədək” adlı tədqiqatı ilə ilk tanışlığıdır. Qərbdə işıq üzü gördüyü vaxtdan etibarən geniş oxucu marağına səbəb olan və akademik dairələrin diqqətini özünə cəlb edən bu əsərin Azərbaycan dilində nəşri haqlı olaraq siyasi tariximizin parlaq simalarından biri hesab edilən Nadir Şah Əfşarın (1736-1747) dövlətçilik fəaliyyətinə, həmçinin şəxsiyyətinə dair ana dilimizdə mövcud olan elmi mənbə qıtlığının aradan qaldırılması istiqamətində irəliyə doğru atılmış bir addım kimi qiymətləndirilə bilər. Müəllifin hadisələrə yanaşmada rəhbər tutduğu analitik üslub, rəvan çatdırılma tərzi, hərtərəfli müqayisə metodu əsərin elmi dəyərini səciyyələndirən başlıca amillərdir. Maraqlı tarixi məlumatların, təsvir və sxemlərin əks olunduğu bu kitabın Azərbaycan nəşri akademik Ramiz Mehdiyevin geniş ön sözü ilə, həmçinin müvafiq şərh və qeydlərlə müşayiət edilir.
El vendedor asume toda la responsabilidad de esta entrada.
Ramiz Anvar oglu Mehdiyev born April 17, 1938, is an Azerbaijani politician and academician who is the current President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan and who served as the Head of the Presidential Administration of Azerbaijan from 1994 to 2019.
Ramiz Mehdiyev is the author of over 250 scientific articles on social phenomena, economic development, and philosophy and dialectics, focusing on the post-Soviet development of Azerbaijan.
He has also published over 20 books, 7 of which have been translated to different languages.

If you like this ebook, you might also like:

© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian