All eBooks in Water Sports Category


Jaunmārupes sākumskolas peldbaseins.
Jēdziens “peldēšana” nozīmē cilvēka spēju noturēties uz ūdens vai pārvietoties tajā. Peldot cilvēks pārvar lielu ūdens pretestību, pastāvīgi trenējot visas muskuļu grupas, radikāli veicinot dažādu stājas defektu novēršanu un atbrīvošanos no plakanās read more ...
eBook
0.99 €
Viena no galvenajām tendencēm, kas raksturīga mūsdienu sporta attīstībai ir sportistu psiholoģiskās sagatavošanas lomas paaugstināšana efektīvu un drošu rezultātu sasniegšanai dažādos sacensību apstākļos. Psiholoģiskās gatavības sacensībām veidošana read more ...
eBook
0.99 €
Instructions for the DIY Paddle Maker
The purpose of this book is to work through a paddle making project. It is my hope that canoe paddlers and woodworkers will find an interest in making their own bent shaft laminated canoe paddles, courtesy of what they read and learn in this book. Th read more ...
eBook
9.18 €
South Seas Cruising in a Sailboat
Narrative chronicling the many adventures of the author over several years cruising in the waters of the Caribbean and then the oceans of the Atlantic and Pacific. Detailing the many incidents, trials and tribulations that arose, most times unexpecte read more ...
eBook
3.06 €
© 2021 XinXii - GD Publishing Ltd. & Co. KG. Imprint | Terms of Use | Privacy Policy
€ Euro
International sites: German | English | Spanish | French | Italian | Dutch | Portuguese | Russian